Contul meu

Politica de confidențialitate

Subscrisa, SIR LUDOVIC INVEST S.R.L., cu sediul în Strada Șaradei, Nr 80, Camera 1, sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comertului J40/10346/2015, CUI RO 34916879 („noi” sau ”Societatea”) poate prelucra datele dvs. cu caracter personal („Datele Personale”).

În calitate de operator de date cu caracter personal depunem diligențele pentru a respecta legislația aplicabilă privind protecția datelor, inclusiv prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum și orice alte reglementări aplicabile privind protecția datelor conform Legilor din România, aplicabile începând cu 25 mai 2018 („GDPR”).

Prin urmare, această notă de informare descrie modul în care vom prelucra datele dvs. și vom respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată odată cu intrarea în vigoare a GDPR.

 1. CUM UTILIZĂM DATELE PERSONALE ȘI CARE ESTE TEMEIUL PRELUCRĂRII

Vom prelucra datele dvs. cu personale în următoarele scopuri:

 • MARKETING DIRECT ȘI ALTE COMUNICĂRI COMERCIALE, PARTICIPAREA LA CONCURSURI, CHESTIONARE SAU SONDAJE

În scopuri de marketing direct, respectiv pentru a vă prezenta materiale promoționale, a vă informa în legătură cu noile noastre produse ori servicii, de a vă lansa invitații de a participa la loterii promoționale, la sondaje sau de a răspunde la chestionare și pentru a vă comunica alte informații similare care considerăm că pot fi de interes pentru dvs., inclusiv, dacă sunteți de acord, prin transmiterea de materiale promoționale / comunicări de marketing privind produsele / serviciile partenerilor Societății;

Temei juridic: art. 6 (1)(a) GDPR, sau, în cazul comunicărilor de marketing la distanță cu privire la produsele / serviciile noastre, prelucrarea se face deoarece ați fost inclus în lista noastră de clienți ca urmare a unei comenzi făcute la noi.

 • ANALIZA INTERACȚIUNII DVS. CU SOCIETATEA NOASTRĂ ÎN VEDEREA FURNIZĂRII UNOR OFERTE PERSONALIZATE

În anumite situații, putem utiliza informațiile colectate de la dvs. în combinație cu datele pe care le obținem de la echipele noastre de vânzări și/sau de marketing cu privire la interacțiunea dvs. cu noi, pe care să le folosim în contextul comunicărilor noastre de marketing. Dorim să eficientizăm activitatea noastră de marketing, oferind clienților noștri produse / servicii cât mai relevante.

Spre exemplu, dacă ați comandat în mod recurent anumite tipuri de produse / servicii vom, vom putea folosi aceste informații pentru a vă face o ofertă de produse / servicii similare care considerăm în mod rezonabil că ar putea fi de interes pentru dvs.

Temei juridic: art. 6 (1)(f) GDPR interes legitim

 • EXECUTAREA CONTRACTULUI ÎNCHEIAT CU NOI

Pentru livrarea comenzilor pe care le-ați făcut la Societate și pentru exercitarea oricăror drepturi și îndeplinirea oricăror obligații în legătură cu acestea.

Temei juridic: art. 6 (1) (b) GDPR — pentru scopul contractului la care este parte operatorul

 • ÎNDEPLINIREA UNOR OBLIGAȚII LEGALE

pentru scopul îndeplinirii unor obligații legale ale Societății, cum ar fi:

 1. utilizarea Datelor Personale în vederea conformării cu de a asigura publicarea rezultatelor loteriilor promoționale la care participați;
 2. plata impozitelor și a contribuțiilor relevante, raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile;
 3. arhivarea datelor conform legislației aplicabile.

Temei juridic: art. 6 (1) (c) GDPR – executarea unei obligații legale

 • APĂRAREA DREPTURILOR ȘI INTERESELOR ÎN JUSTIȚIE

Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea.

Temei juridic: art. 6 (1) (f) GDPR – apărarea drepturilor și intereselor operatorului

 1. DEZVĂLUIREA DATELOR PERSONALE

Putem dezvălui Datele Personale către entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi (din România sau alte țări UE) implicate în livrarea de materiale de marketing, livrarea de produse, prelucrarea plăților sau organizarea loteriilor noastre; partenerilor Societății dacă sunteți de acord pentru scop de marketing direct; dacă avem obligația de a divulga Datele Personal în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental; sau dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru prin legea aplicabilă.

 1. STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Nu vom păstra Datele Personale mai mult decât este necesar în scopul avut în vedere sau în scopul în care au fost colectate inițial. În ceea ce privește activitățile de marketing direct, vom păstra Datele Personale de la ultima dvs. comandă adresată Societății sau de la data ultimei interacțiuni cu Societatea ca urmare a ofertelor transmise de noi, cu excepția cazului în care vă opuneți prelucrării în scop de marketing mai devreme.

În anumite situații, vom putea păstra Datele dvs. Personale pentru o perioadă mai lungă de timp, spre exemplu, pentru a ne îndeplini obligațiile legale de stocare a datelor conform legislației contabile / fiscale sau a politicilor de arhivare aplicabile la nivelul Societății.

 1. DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

Conform legii, beneficiați de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată, respectiv:

 1. Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține de la Societate confirmarea că prelucrează Datele Personale, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept vă permite să obțineți gratuit o copie a datelor prelucrate, precum și contracost orice copii suplimentare.
 2. Dreptul de rectificare a datelor: Aveți dreptul de a ne solicita să modificăm Datele Personale incorecte ori, după caz, să completăm datele care sunt incomplete.
 3. Dreptul la stergere: Aveți dreptul de a solicita ștergerea Datelor Personale atunci când:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;
 • v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor Personale și noi nu mai putem prelucra datele pe alte temeiuri legale;
 • Datele Personale sunt prelucrate contrar legii;
 • Datele Personale trebuie șterse conform legislației relevante.
 • Retragerea consimțământului: Aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea Datelor Personale.
 1. Restricționare: Aveți dreptul de a solicita ca restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:
 • în cazul în care contestați corectitudinea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor în cauză;
 • în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele Personale în scopul prelucrării, dar dvs. ni le solicitați pentru o acțiune în instanță;
 • în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operatori prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 1. Dreptul la portabilitate: În măsura în care vom prelucra Datele Personale prin mijloace automate, aveți dreptul să ne solicitați să furnizăm Datele Personale într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format Excel). Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem Datele Personale unei alte organizații, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Cu toate acestea, nu suntem obligați să adoptăm sau să menținem sisteme de procesare care sunt compatibile din punct de vedere tehnic cu alte organizații.

PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENȚIONATE LA PUNCTELE A) — E) DE MAI SUS NE PUTEȚI CONTACTA UTILIZÂND DATELE DE CONTACT MENȚIONATE LA SECȚIUNEA 5.

 1. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 București, România — anspdcp@dataprotection.ro

 1. DATE DE CONTACT

Dacă aveți orice fel de întrebări despre această notă de informare, sau doriți să vă exercitați drepturile așa cum sunt acestea prevăzute mai sus, ne puteți contacta folosind următoarele date de contact:

Adresă de Corespondență: Strada Șaradei, Nr 80, Camera 1, sector 1, București, România

Email: croitorie@sirludovic.com

Telefon: +40 723 405 863

În atenția: Domnului Sorin Moldoveanu, Administrator.

 

Pin It on Pinterest